BHV Training & Cursussen

BHV Training & Cursussen

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV’ers aan te wijzen. Deze is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van eerste hulp en het begeleiden van een ontruiming.

Hoe verzorgt u een goede bedrijfshulpverlening en hoeveel BHV’ers heeft u nodig? Daarbij moet u rekening houden met de grootte van uw organisatie en de risico’s die er spelen. De wettelijk verplichte  Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geldt als basis hiervoor.

Uw BHV’ers moeten beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Daarnaast onderhouden zij contacten met de betrokken externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet.

Brand Training & Advies is specialist in het verzorgen van BHV opleidingen. Wij trainen op maat en altijd op uw eigen locatie. Zo bent u er zeker van dat uw medewerkers adequaat en afgestemd op uw eigen organisatie worden opgeleid.

Welke cursussen verzorgen wij

Locaties en cursusdata

Brand Training & Advies verzorgt deze cursussen op aanvraag en altijd op uw eigen locatie. Zo bent u er zeker van dat uw medewerkers op maat en afgestemd op uw eigen organisatie worden opgeleid.

Meer weten? Of direct een voorstel voor een cursus aanvragen? Neem contact met ons op!