Waarom kiest u voor Brand Training & Advies?

Wij leveren maatwerk door ons te verdiepen in uw organisatie:

 • Welke calamiteiten kunnen zich voordoen?
 • Met welke restrisico’s kan uw organisatie te maken krijgen?
 • Wat kan er dan gebeuren in de dagelijkse praktijk?
 • Wat is de beste oplossing en welke actie is nodig?
 • Welke trainingen passen daarbij?

Brand Training & Advies onderscheidt zich door uw calamiteitenplannen nauwkeurig onder de loep te nemen. Wij toetsen deze aan de dagelijkse praktijk en stellen bij waar nodig. Daarnaast beoordelen wij mogelijke restrisico’s en vanuit deze basis schrijven wij een trainingsplan op maat, die past binnen uw organisatie.

Met welke calamiteiten kunt u te maken krijgen binnen uw organisatie of in de nabije omgeving:

 • Brand
 • Ongeval (bv. leerling glijdt uit en valt met hoofd op de punt van een tafel, gevolg: hoofdwond)
 • Reanimatie
 • Ontruiming (denk ook eens aan de complexiteit van het in veiligheid brengen van patiënten in een ziekenhuis, leerlingen in een school of bewoners in een verzorgingstehuis die minder zelfredzaam zijn)
 • Ongelukken met schadelijke stoffen
 • Bommelding

En wat zijn mogelijke restrisico’s:

 • Uitval elektriciteit
 • Uitval medische gassen
 • Vrijkomen gevaarlijke stoffen
 • Vrijkomen van radioactieve stoffen
 • Ontruimen van medische afdelingen (zoals Intensive Care, Eerste Hulp, laboratoria, dialyse, etc)
 • Ontruimen van zorginstellingen
 • Ontruimen van basisscholen

Wij geven trainingen op basis van gestelde kwaliteitsnormen en eisen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Wij streven ernaar om van uw organisatie een lerende organisatie te maken, die nieuwe inzichten direct toepast. Goed om te weten: Brand Training & Advies is een door het NIBHV erkend gecertificeerd bedrijf.

Naast het opzetten en trainen van een goede BHV-organisatie, bent u bij Brand Training & Advies ook aan het juiste adres als u een gecertificeerd hogere veiligheidskundige (HVK-er) nodig heeft. Een HVK-er is een kerndeskundige die, conform de Arbowet, gemachtigd is de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen en te toetsen.

Brand Training & Advies onderscheidt zich ook hierin door zijn praktische aanpak en levert gemakkelijk leesbare rapporten waarin duidelijk de aan te pakken risico’s vermeld staan. Daarbij geven wij ook advies hoe met het rapport en het plan van aanpak om te gaan. Ook hier staat maatwerk centraal!

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!