Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers en bezoekers. Om die veiligheid te waarborgen bent u daarom wettelijk verplicht een arbobeleid te hebben en de risico’s in uw organisatie in kaart te brengen. De Risico Inventarisatie en Evaluatie vormt hiervoor de basis.

Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Een gezonde en veilige werkomgeving? Dat willen we allemaal. Om ervoor te zorgen dat het ziekteverzuim laag blijft en de medewerkers in hun kracht, moet u uw organisatie veilig en gezond inrichten. Een RI&E is het fundament van arbobeleid, waarbij veiligheid en gezondheid voorop staan. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dit is van belang voor uw bedrijf en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit. Met behulp van de resultaten kunt u als organisatie gericht werken aan een veilige en gezonde werkomgeving.

Onze aanpak

In de RI&E brengen wij alle arbeidsrisico’s binnen uw organisatie in kaart. Vervolgens wegen en evalueren wij deze risico’s. Daarna stellen wij een plan van aanpak vast, waardoor u direct aan de slag kunt met het aanpakken van de risico’s. Een RI&E maken wij altijd samen met uw organisatie. Aan de slag gaan met risico’s levert namelijk ook bewustzijn op bij medewerkers, waardoor zij bijvoorbeeld alerter zijn bij het uitvoeren van hun werk.

Wilt u meer weten over de RI&E?  Lees ook op RIE.nl

Is een RI&E verplicht?

Sinds januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerd kerndeskundige getoetst wordt. Tijdens deze toetsing bekijkt de kerndeskundige of alle risico’s op uw lijst staan, of de situatie in uw organisatie goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.

Brand Training & Advies is zo’n gecertificeerd kerndeskundige en kan de RI&E voor u schrijven én toetsen aan de richtlijnen van de wet.

Waarom een RI&E?

De gevolgen van een bedrijfsongeval kunnen groot zijn voor uw organisatie. Niet alleen vanwege de kosten van verzuim en mogelijke reparaties, maar ook voor de productie én uw reputatie. Voorkómen is beter dan genezen (en vaak ook goedkoper). Met een RI&E brengen wij uw bedrijfsrisico’s in kaart, zodat u de juiste voorzorgsmaatregelen kunt nemen om voor iedere werknemer een veilige en gezonde werkplek te verzorgen. De RI&E die Brand Training & Advies samen met u maakt

  • geeft inzicht in de factoren die (mede) verantwoordelijk zijn voor ziekteverzuim en bedrijfsongevallen
  • maakt risico’s inzichtelijk
  • zorgt voor veilige en gezonde werkplekken
  • is kostenbesparend
  • vermindert het aantal (bijna-) ongevallen binnen uw organisatie
  • voorkomt materiële en immateriële schade

Wat kost een RI&E?

De prijs van een RI&E is afhankelijk van diverse factoren. Wij maken graag een voorstel op maat en prijsopgave voor u. Neem hiervoor contact met ons op!