Coördinator/Hoofd BHV Cursus

Een Coördinator/Hoofd BHV voert de beleidsmatige kant van de bedrijfshulpverlening uit en geeft invulling aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. De Coördinator/Hoofd BHV maakt de vertaalslag van arbobeleid naar concrete maatregelen. Ook de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een voorgevallen calamiteit behoren tot het takenpakket.

Wat leert u?
  • Wet- en regelgeving
  • Taken en eisen BHV
  • Arbobeleid
  • Van RI&E naar organisatie BHV
  • Opzet en beheer van de BHV-organisatie
  • Controleren en bijsturen
Studiebelasting De cursus Coördinator/Hoofd BHV bestaat uit twee lesdagen en een examendag. Deze drie dagen vinden verspreid over een periode van 24 weken plaats. U krijgt in deze periode 10 weken de tijd om een beleidsplan op te stellen ten behoeve van uw eigen BHV-organisatie. Houd voor het uitwerken van deze projectopdracht rekening met een studiebelasting van circa 60 uur.
Doelgroep Voor iedereen die verantwoording draagt voor de uitvoering van het BHV-beleid binnen de organisatie
Toelatingseisen Geen vooropleiding nodig. U dient wel te beschikken over enige leidinggevende en communicatieve vaardigheden.
Examen Een eigen beleidsplan uitwerken
Een theorie examen
Mondelinge verdediging van uw beleidsplan
Diploma/certificering NIBHV Diploma Coördinator/Hoofd BHV
Cursusduur Twee lesdagen en één examen dag, alle dagen zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur
(deze cursus kan ook deels via e-learning gevolgd worden)
Cursusgeld Brand Training & Advies verzorgt deze cursus op aanvraag en altijd op uw eigen locatie. Zo bent u er zeker van dat uw medewerkers op maat en afgestemd op uw eigen organisatie worden opgeleid.
Geldigheid Onbeperkt (het is wenselijk om tweejaarlijks een herhalingscursus Coördinator/Hoofd BHV te volgen)

Direct een voorstel voor een cursus aanvragen? Neem contact met ons op!